Očna ambulata Dr Ladavac
Očna ambulanta Ladavac Pula Očna ambulanta Ladavac Pula Očna ambulanta Ladavac Pula Očna ambulanta Ladavac Pula Očna ambulanta Ladavac Pula Očna ambulanta Ladavac Pula Očna ambulanta Ladavac Pula

Dr Edi Ladavac, okulista (očni liječnik, oftalmolog) vrši očne preglede u Puli i Istri. Radi preglede vida za naočale, mjeri očni tlak (glaukom) liječi upale očiju (konjunktivitis) te operira mrene (katarakta) i radi ostale male zahvate vjeđa i očiju u lokalnoj anesteziji (ječmenac).

Radno vrijeme je od 8 do 14. Poželjno je prethodno dogovoriti termin pregleda.

NARUČITE SE

ZA INFORMACIJE U SVEZI TERMINA PREGLEDA PRETHODNO SE POTREBNO TELEFONSKI NARUČITI

Očna ambulanta dr Ladavac Pula

Dr. Edi Ladavac, spec. oftalmolog

Dr. Edi Ladavac rođen je 1959. godine u Rijeci, osnovnu školu i gimnaziju završio je u Puli te medicinski fakultet u Rijeci. Nakon završene specijalizacije u Zagrebu od 1993. do 2012. godine, radio je na o??nom odjelu u OB Pula.

O??NU AMBULANTU LADAVAC sjedišta u Puli, Marianijeva 15 utemeljio je 2012. godine.

Tokom rada na o??nom odjelu Op??e bolnice u Puli oformio je subspecijalisti??ku ambulantu za bolesti retine te uz pomo?? kolega i opremio donacijama. Isto tako nakon usavršavanja u Americi 1996 uvodi fakoemulzifikaciju kao osnovnu operativnu metodu lije??enja katarakti...

Na listi State Departmenta

Specijalist oftalmolog dr. med. Edi Ladavac je na popisu najboljih hrvatskih specijalista koje je sastavio State Department, preporu??uju??i ih svojih dr??avljanima koji borave u našoj zemlji, ako im zatreba medicinska pomo??.

Veleposlanstvo je pa??ljivo i kroz du??i vremenski period sastavljalo listu. Do imena lije??nika dolazili su putem preporuka ameri??kih pacijenata, nakon ??ega su detaljno prou??avali profesionalni put svakog pojedinog preporu??enog lije??nika, njegove kvalifikacije i dosadašnji rad, i potom stavljali na popis lije??nika koje preporu??uju svojim sugrađanima.

Vidi ??lanak u Jutarnjem listu; ??lanak u Slobodnoj...

Očna ambulanta dr Ladavac Pula

GDJE SE NALAZI O??NA AMBULANTA DR. LADAVAC - GOOGLE MAPS

Ambulanta se nalazi na Vidikovcu, na velikom parkiralištu iznad tvornice stakla, zadnja ku??a u nizu sa osiguranim parkiralištem. Ako dolazite iz grada, na semaforu kod suda ide se uzbrdicom prema vrhu Vidikovca Radi??evom ulicom, te se u drugu ulicu skrene lijevo u ulicu Lino Marijani.

Ako dolazite zaobilaznicom, skrene se u Rizzijevu ulicu i njom se dođe do vrha Vidikovca, te kod pekare Mlinar skrene desno i uđe u ulicu Lino Marijani.

Očna ambulanta dr Ladavac Pula